Historical Townhouse Conversion

Design & Interior study
2019
Jihlava, CZ
Co-author: Jiří Mika

Revitalizace památkově chráněného měšťanského domu v jádru Jihlavy představovala nalezení rovnováhy mezi využitelností a zasažení domu do současné doby při zachování jeho původních hodnot a hodnotných prvků.

Půda jako paměť domu
Transformace staré půdy na bydlení při zachování jejího principu jako paměti domu, tedy místa, kde každý obyvatel po sobě něco zanechal. Návrh počítá se zachováním původního rázu půdních prostor, který se zde vyznačuje přiznanou konstrukcí krovu, charakteristickými cihelnými půdovkami a počtem zděných komínů nepravidelných tvarů. Snaží se zachovat původní materiály domu - cihly, trámy, dveřní křídla - a dát je do nového kontextu či nalézt pro ně nové využití jakožto recyklace v rámci jednoho objektu.

K obnově fasád a domu celkově bylo přistoupeno ve smyslu rehabilitovat dochované, doplnit nové: Zachované historické prvky budou obnoveny a doplněny o jejich zaniklé části. Naproti tomu, zcela zaniklé konstrukce či prvky, které nyní fungují v jiném kontextu než původně, budou obnoveny výrazově současnou architekturou.

Revitalizace fasád obsahuje navrácení zazděných otvorů a oprava měřítka a velikosti oken, navrácení původního členění křídel a vysunutí roviny oken do roviny fasády, což odpovídá původnímu historickému stavu domu. Ke dvorní fasádě je navržena nová ocelová dvoupatrová pavlačová konstrukce a nová současná okna s pohledově tenkým rámem.

Nově budou omítnuty a o výrazné hlavice doplněny i komíny a další střešní prvky, což je v souladu s původním stavem domu, kdy v minulosti vystupující části komínů nad střechy byly často hmotově zajímavě ztvárněny.

49° 23' 36.20" N
15° 35' 33.60" E

Back to all projects

Kontakt

Back to top

Interested in working together? I am open to any new collaborations and projects.
Hit me up!